Graderingar

Graderingar

 

 

De första graderna skapar en bas i form av tekniker för attack, grundläggande försvar, tankesätt och inställning. Ju längre upp i systemet man kommer desto mer blir de komplicerade hot man tränar mot. För den sakens skull blir inte teknikerna nödvändigtvis svårare att lära sig. Tanken är att ALLA, oavsett ålder eller kön skall kunna försvara sig, vi tränar varje elev efter dennes fysiska förutsättning.

 

Graderna är uppdelade i Practitioner 1-5, Graduate 1-5 & Expert 1-5.

 

Ett fåtal i världen har tilldelats hedersgraden Master.

 

Mastergraderna tilldelas efter man nått Expert 5 utifrån prestationer gentemot systemets utveckling och spridning.

 

När det är dags för gradering kontaktar eleven som vill gradera sig sin instruktör på klubben som berättar om personen är redo eller behöver träna mer.

 

 

 

info@traningsgripen.se