Vad är Krav Maga

Vad är Krav Maga

 

 

Krav Maga är den hebreiska motsvarigheten till vårt ord för handgemäng. Direkt översatt betyder det kontakt strid. Krav Maga är ett explosivt, effektivt och väl beprövat självförsvarssystem med rötter i den brutala verkligheten byggt på instinktiva rörelser och reaktioner vilket ger kort inlärningstid. Då systemet i grunden utvecklades för Israelisk militär utrustad med uniform och stridsutrustning har detta medfört att teknikerna inte ställer några särskilda krav på utövaren i fråga om vighet, spänst eller motorik. Dessutom är teknikerna skapade för att kunna genomföras utan någon större hänsyn vad gäller klädsel eller skor som bärs. Krav Maga karaktäriseras av att vara aggressivt, realistiskt och ha en kort inlärningsperiod samt vara heltäckande mot alla typer av attacker och hot samt flera motståndare. Vi lägger även stor vikt på mental förberedelse, konflikthantering, stressrelaterade situationer samt kunskap om nödvärnsrätten.

 

 

Grundaren av Krav Maga heter Imi Lichtenfeld (1910-1998) växte upp i Bratislava under 1930-talet där han och hans judiska släktingar och grannar ofta blev överfallna av höger- och vänsterextrema gäng. Han fick under denna mörka tid delta i otaliga konfrontationer. Konsekvenserna av dessa konflikter gjorde att han 1940 blev tvungen att fly från sitt hemland tillsammans med cirka 500 andra judar. Efter en oerhört krävande resa anslöt sig senare Imi Lichtenfeld till de brittiska styrkorna i Egyptien där han var aktivt deltagande i striderna. Efter tre år fick han tillstånd att invandra till Palestina där han anslöt sig till rörelsen "En fri Israelisk stat". När staten Israel bildades 1948 blev Imi chefsinstruktör för arméns speciella skola för fysisk träning och självförsvar. Han verkade inom armén under 20 år och bidrog under denna tid till att förfina och utveckla det som idag är grunden i den militära varianten av Krav Maga. Efter sin pensionering ägnade han sin tid att tillsammans med sina duktigaste elever utveckla en civilt anpassad variant av Krav Maga vilken som skulle kunna användas av både män och kvinnor som försätts i situationer där självförsvar är påkallat. Detta arbetet ledde till grundandet av den första Krav Maga organisationen Israeli Krav Maga Association 1978 vilket splittrades i flera organisationer i samband med Imis död.

 

 

Imi Lichtenfeld gick bort i Januari 1998 men hans system för närkamp och självförsvar lever kvar i flertalet organisationer och vidareutvecklas ständigt inom varje organisation. Flertalet polismyndigheter och militära styrkor runt om i världen använder sig av Krav Maga idag däribland även svenska polisen och militären inräknat.

 

 

 

info@traningsgripen.se